פגיעה בזכויות עובדים – כל הדרך לתביעה:

פגיעה בזכויות עובדים

פגיעה בזכויות עובדים הינה פגיעה רצינית שמדינת ישראל רואה בחומרה רבה

זכויותיהם של רבים נפגעות מדי שנה על ידי מעסיקיהם, וזאת ללא כל תביעה מצד העובד או התערבות של הרשויות. הסיבה העיקרית להפקרות בתחום זה היא החוסר רצון של העובד לתבוע, הן מבחינה נפשית והן מבחינה כספית, שכן עורך דין זה עסק יקר. אך רבים לא יודעים, כי ניתן לתבוע את המעסיק ללא עורך דין. על מנת לתבוע באופן עצמאי על פגיעה בזכויות עובדים, יש לדעת את כל התהליך על בוריו. להלן מדריך מקוצר בדיוק לצורך זה:

איך מתחילים להגיש את תביעת פגיעה בזכויות עובדים

התביעה תוגש לאחד מחמישה בתי דין אזוריים לעבודה אשר מקבילים לבתי המשפט המחוזיים. לפי חוק בית הדין לעבודה, בסמכותו של בית הדין לדון בעניינים הנוגעים לחברות בקופות גמל, ענייני ביטוח לאומי כגון יחסי עובד-מעביד, הסכמים קיבוציים וכדומה. על מנת לדון בתביעות הנובעות מסכסוכים על רקע עובד-מעסיק, ישנו הצורך להוכיח כי אכן התקיימו יחסים מסוג זה וזאת על ידי הוכחת הכפיפות וכן הקשר האישי. באופן חריג, לבית הדין לא תהיה הסמכות לדון בתביעות העוסקות בעוסקים עצמאיים וקבלני משנה.

יש לברר את כלל הפרטים לפניי שמגישים את הטפסים

ובאופן מעשי, התביעה צריכה להיות מוגשת נגד הגוף הרלוונטי או המעסיק במידה והוא אדם פרטי. לכל סוג תביעה יש את הטופס המתאים עבורה. תביעה בענייני שכר עבודה תוגש בטופס "תביעה לתשלום שכר עבודה", תביעה העוסקת בפיצויי פיטורים תוגש בטופס "תביעה לתשלום פיצויי פיטורים" ועוד. חשוב מאד לצרף לכל תביעה שהיא את הטפסים הבאים (בנוסף לטופס התביעה עצמו): חוזה עבודה, תלושי שכר ורשימת שעות / ימי עבודה במידה והיא רלוונטית לנושא התביעה.

כמה עותקים ומהי אגרת התשלום בתביעה

על כל תביעה בדבר פגיעה בזכויות עובדים להיות מוגשת למזכירות בית הדין בשני עותקים לפחות, כאשר בנוסף יש לצרף עותק אחד לכל נתבע (במידה ויש יותר מאחד). כאשר אופן התשלום של התביעה נקבע לפי אופי התביעה והתהליך בו היא נמצאת – תשלום אגרה לפתיחת תיק שהיא בעצם אחוז אחד מסך שווי התביעה, כאשר תביעות שעתידות לדון בהליך של דיון מהיר, יתומחרו בתשלום של חצי אחוז משווי התביעה. יוצאות מן הכלל הן תביעות לתשלום שכר עבודה שהדיון בהן נמצא באחריות בית הדין, אשר פטורות מתשלום אגרה.

Leave a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *