Monthly Archive: ספטמבר 2014

קואופ תחת ניהולו של עופר פיינשטיין – תרומה משמעותית לקהילה

עופר פיינשטיין – תרומה משמעותית לקהילה קואופרציה מעצם הגדרתה הינה ארגון הפועל לתרומה משמעותית לקהילה בה הוא פעיל. מתוך שכך קמה המועצה הארצית של קואופ ישראל לתמיכה בקהילה, המונה לא… Read more >