Tag Archive: זכויות עובדים

התאגדות זכויות עובדים – לתת כוח לעובד

זכויות עובדים

התאגדות עובדים היא מסגרות בהן מתקבצים ומתארגנים עובדים, לעיתים מכמה מקומות עבודה שונים יחד, תחת הסכמי עבודה רבים או גופים שונים כמו ההסתדרות, בכדי לתת כוח לעובד ולשים אותו במקום… Read more >

פגיעה בזכויות עובדים – כל הדרך לתביעה:

פגיעה בזכויות עובדים

פגיעה בזכויות עובדים הינה פגיעה רצינית שמדינת ישראל רואה בחומרה רבה זכויותיהם של רבים נפגעות מדי שנה על ידי מעסיקיהם, וזאת ללא כל תביעה מצד העובד או התערבות של הרשויות…. Read more >

כוח לעובדים- ארגון מתוך ולמען העובדים

כוח לעובדים

כוח לעובדים פועל כארגון דמוקרטי המייצג עובדים מכל התחומים השונים ופועל למענם. מיהם כוח לעובדים? ארגון כוח לעובדים פועל כבר כעשור בהצלחה, ומסייע לעובדים ביצירת התאגדויות או הקמת ועדי עובדים… Read more >

זכויות עובדים שכירים – העסקת בני נוער:

זכויות עובדים שכירים

רבים מהמועסקים כעובדים שכירים מודעים לזכויותיהם כעובדים. אך כשמדובר בבני-נוער, שזה עתה עשו את צעדיהם הראשונים בשוק התעסוקה, הזכויות אינן ברורות מספיק. בגלל אי בקיאות של בני הנוער בזכויותיהם כעובדים… Read more >

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור אפליה בעבודה הוא כל סעיפי החוק העוסקים בהגנת עובדים מפני כל אפשרות של יחס מנצל, מפלה, לא שוויוני או מקפח מצד המעסיקים במקומות העבודה. מהם שיוויון… Read more >

איך אפשר לזהות אפליה במקום העבודה?

בשנים האחרונות ישנה מודעות גדולה יותר לחוקי העבודה השונים, וכמעט כל עובד מכיר את הכללים הקבועים בחוק על היחס אותו הוא אמור לקבל במקום העבודה. יחד עם זאת, לאור המודעות… Read more >